H-Tarifa Az olcsó energia Otthonába (Megújuló Fűtős inverteres Klímák és Hőszivattyúk díjszabásához)

H-Tarifa Az olcsó energia Otthonába
(Megújuló Fűtős inverteres Klímák és Hőszivattyúk díjszabásához)

 
A 70/2009 (XII.4) KHEM rendelet egy új tarifát hozott létre az egyetemes szolgáltatás keretében ellátott ügyfelek számára. A rendeletben szereplő tarifa neve „H” tarifa. A tarifa alkalmazását, ügyfelek részéről történő igénylését, 2010. április 16-tól teszi lehetővé a jogszabály.

A tarifa célja, hogy a hőszivattyúk és a napenergiából és egyéb megújuló energiaforrásból kiépített fűtési rendszerek esetén, a hőellátást biztosító berendezések üzemeltetését közvetlenül szolgáló készülékek (pl. keringető szivattyúk, kompresszorok,klímák,hőszívattyúk,automatikák) villamosenergia-fogyasztását egy kedvezőbb árú tarifán lehessen elszámolni a fűtési szezonban. A rendelet szerint ez a kedvező ár a mindenkori „B tarifánál” (vezérelt tarifa, éjszakai áram) nem lehet magasabb.

Mikor van fűtési szezon?

A 189/1998. (XI. 23.) Korm. rendelet a központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról tartalmazza, hogy a fűtési idény az év október hó 15. napja és a következő év április hó 15. napja közötti időszak.

A „H” tarifa alkalmazásának műszaki feltételei

A „H” tarifával elszámolt berendezések csak különmért, nem leválasztható áramkörre csatlakoztathatók. A hálózati engedélyes által felszerelt mérőberendezés kéttarifás (nem két skálás) kialakítású, mely a fűtési időszakban és azon kívül külön-külön regiszterben tárolja a vételezett villamos energiát. Így biztosítható a fűtési időszakon kívül április 16. – október 14. közötti villamosenergia-fogyasztás „A1” tarifás áron (és ehhez kapcsolódó rendszerhasználati díjon) történő elszámolása. (A kéttarifás mérők beszerzéséig normál, egytarifás mérő kerül felszerelésre, amely a kéttarifás mérők beszerzése után lecserélésre kerül.)

A felhasználó egyéb fogyasztói berendezései miatt a „B” tarifára (éjszakai áramra) is igényt tarthat, illetve azt megtarthatja, ebben az esetben a mérőhelyen mindhárom tarifának (A1, B és H-tarifa) külön mérőberendezés kerül felszerelésre.

Figyelem!
A hálózati engedélyes jogosult ellenőrizni a vezérelt áramkör, valamint az arra kapcsolt felhasználói berendezések jogszabálynak való megfelelőségét. A jogszabályi rendelkezések be nem tartása a hálózathasználati szerződés megszegésének minősül.

Az igényléshez szükséges beadandó dokumentumok:

  • Villamos-energia rendszerhasználói igénybejelentés
  • Villamosenergia-vásárlás egyetemes szolgáltatói igénybejelentés
  • Villamosenergia-rendszerhasználói igénybejelentés Betétlap „H” árszabás igényléséhez
  • Adatvédelmi tájékoztató
  • A csatlakoztatandó műszaki berendezések adatlapjának másolata
   
  Áramhálózatra kapcsolás igénybejelentése: Csatlakozási műszaki adatlap
(PDF, 91 kByte)
   
   
  Villamosenergia-vásárlási egyetemes szolgáltatói igénybejelentés - Közintézmények részére
(PDF, 188 kByte)
   
   
  Villamosenergia-vásárlási egyetemes szolgáltatói igénybejelentés - Közintézmények részére - minta
(PDF, 217 kByte)
   
   
  Villamosenergia-rendszerhasználói igénybejelentés Betétlap „H” árszabás igényléséhez
(PDF, 27 kByte)
   
   
  Adatvédelmi tájékoztató
(PDF, 522 kByte)
   

A nyomtatványok kitöltésével kapcsolatban fontos információk:

  • A nyilatkozatot a készülék műszaki adatairól (Villamosenergia-rendszerhasználói igénybejelentés Betétlap „H” árszabás igényléséhez nyomtatvány 3. pontja) a hőszivattyú telepítője tölti ki
  • A nyilatkozatot a belső villamos hálózat kialakításáról (Villamosenergia-rendszerhasználói igénybejelentés Betétlap „H” árszabás igényléséhez nyomtatvány 4. pontja) regisztrált villanyszerelő tölti ki
  • A Villamos-energia rendszerhasználói igénybejelentés nyomtatványon minden esetben tüntesse fel az igénybejelentő és a regisztrált szerelő elérhetőségeit, telefonszámát.

Hova küldjem a nyomtatványokat?

A kitöltött és aláírt nyomtatványokat személyesen leadhatja az ügyfélszolgálati irodánkban, vagy postai úton megküldheti az E.ON Ügyfélszolgálati Kft. 7602 Pécs, Pf. 197. címre.

A „H” tarifa áramkörének, ill. mérőhelyének kialakítása

Az ügyfél által megbízott regisztrált szerelő feladata a „H” tarifával vételezni kívánó fogyasztói berendezés nem leválasztható módon, külön mért áramkörre való csatlakoztatása, illetve a mérőhely kialakítása. A csatlakozó berendezést méretezni a rendelkezésre álló teljesítményre szükséges.

ÖSSZEHASONLÍTÁS INDÍTÁSA